Proponowane przeniesienie działalności ubezpieczeniowej w Wielkiej Brytanii

Financial Insurance Company Limited (FICL) proponuje przeniesienie części swej działalności ubezpieczeniowej do swojej spółki siostrzanej Financial Assurance Company Limited (FACL).

Proponuje się przeniesienie działalności związanej z ubezpieczeniami wypadkowymi, chorobowymi i ubezpieczeniami na wypadek trwałego inwalidztwa wystawianymi na okres 60 miesięcy, które dostępne są w ramach wybranych polis ubezpieczeniowych wystawianych przez FICL. Ubezpieczenia te oferowane są przeważnie przez banki lub innych dystrybutorów zarówno posiadaczom polis indywidualnych jak również osobom objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia grupowego. Informacje przedstawione poniżej dotyczą zarówno posiadaczy ubezpieczenia indywidualnego oraz osób objętych ubezpieczeniem grupowym.

Jako że zarówno FICL jak i FACL są spółkami prawa brytyjskiego, przeniesienie działalności regulowane jest przez przepisy prawa obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie, zgodnie z którymi niezbędne jest uzyskanie zgody Wysokiego Trybunału w Londynie (Trybunał). Proponowany termin przeniesienia to maj 2015 roku. Aktualne informacje na temat procesu przeniesienia dostępne są na stronie internetowej.

Informujemy, że tylko wybrane z poniżej wymienionych dokumentów zostały przetłumaczone. Przetłumaczone dokumenty służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Komplet dokumentów, które regulują proces przeniesienia dostępny jest w angielskiej wersji językowej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przeniesienia działalności prosimy o kontakt za pomocą podanego poniżej linku.